Thứ Hai, Tháng Chín 20, 2021

ANDROID

Cách tạo lối tắt trên Android

Thêm lối tắt vào bất kỳ ứng dụng hoặc trang web nào trên màn hình chính của bạn Những gì để biết Để thêm biểu tượng của ứng dụng Android vào Màn hình chính, hãy nhấn và giữ biểu tượng của ứng dụng đó và chọn Thêm vào màn hình chính . Nhấn và giữ biểu tượng ứng […]